Duet 24

 

wat lakse wolken –
maar ginds aan de horizon
de stapelingen

Duet 24

grijsgrauwe luchten –
en straks gaat het gebeuren:
het donderjagen

 
 

haiku: simon buschman        tekening: cornelis hoek        haiku: cornelis hoek

 
 

Vorig duet: Duet 23          Volgend duet: Duet 25