VERTELLINGEN

De drie muzen

De wilde ganzen
zijn er zeker niet op uit
zich in hun vlucht te spiegelen,
het water tracht niet
hun weerkaatsing vast te houden
– hoe zijn wij in ons vertellen?

Deze sedoka* is afgeleid uit de Zenrinkushu,
een verzameling Zen-getinte uitspraken en spreuken.

* Een sedoka is een Japanse, melodieuze dichtvorm; een lied.
Zes regels met doorgaans 5-7-7-5-7-7 klankeenheden/lettergrepen.

Dialogen - Simon Buschman

Inleiding
Voorwoord Erik Heijerman
Drie vertelvormen
Tanbun – Het ravijn
Tanhaibun – Richting Bunnik
Haibun – Tussen de coulissen

Vertellingen 001-025
Vertellingen 026-050
Vertellingen 051-075
Vertellingen 076-100
Vertellingen 101-125
Vertellingen 126-150
Vertellingen 151-175

 
 

Foto: René Rhee