Dialogen

Autofictie is de autobiografie van het gevoel.
Charlotte Mutsaers

Dialogen - Chartres

Er gaan stemmen op

Dialogen

Tanrenga’s – Renga’s – Monorenga’s

Dialogen - Simon Buschman

Welkom. Deze website bevat dialogen. Dialogen in drie van oudsher Japanse gespreksvormen: tanrenga, renga, monorenga. Zie hiertoe de drie inleidingen.

Tevens wordt uitgegaan van de wisselwerking tussen tekst & foto – Taal & Beeld. Zowel de tekst als de foto kunnen op zichzelf gelezen en bezien worden maar bewerkstelligen sámen een extra. En dat dankzij de ineenvlechting van ‘zien & zeggen’ – een synergie: samenwerking met een mééropbrengst.

En wie wil, kan zelf afdrukken van pagina’s (teksten, foto’s) maken, bv. voor bundeling van je keuzes; kopieën voor een gesprek over de renga in een literaire werkgroep of haikukern; een renga op je prikbord. En dergelijke.

Dialogen - Simon Buschman

Simon Buschman  (e-mail)
Dialogen met rengadichters,
tanrenga’s, monorenga’s,
reflecties en foto’s.

Job Degenaar  (e-mail)
Reflecties met foto’s,
een renga en de terugblik.

Henk van der Werff  (e-mail)
Websiteontwerp & vormgeving,
renga’s, reflecties en foto’s.

René Rhee  (e-mail)
Foto’s bij renga’s en reflecties.