Simon Buschman

Simon Buschman

Simon Buschman (1941)
Inleidingen, dialogen met rengadichters,
tanrenga’s, monorenga’s,
reflecties en foto’s.

voorbij de dagen
dat nachtegalenstemmen
van ver weerklonken

Taniguchi Buson, 1715-1783

Van jongsaf zijn Japanse verhalen, vertellingen, gedichten een rode draad in mijn leven. De toegangspoort tot de haiku is van Arakida Moritake, 1452-1549:

is dat daar een bloem
die terugkeert naar haar tak …
ach nee, een vlinder

Aansluitend de senryu (het maatje van de haiku), Anoniem, rond 1600:

nu is het te laat …
je legt geen warme deken
over een grafsteen

Dan de tanka van Taigu Ryokan, Zenmeester, 1759-1831:

Vanuit een bergwand
meandert helder water
tussen mossen door;
even stil en licht van tred
wil ik door dit leven gaan.

En de kyoka, het maatje van de tanka, van Sojun Ikkyu, 1394-1481:

Van alle dingen
is er niets feestelijker
dan een vaal doodshoofd;
houd dat in gedachten – en:
voel je er ontspannen bij.

Tenslotte de sedoka van Kakinomoto no Hitomaro, 653-707:

Tegenover mij
in de spiegel woont een beeld
dat mij soms plots vreemd aankijkt;
een man, verouderd,
die ik niet ken – zijn ogen
houden strak de mijne vast.

Vervolgens de tanbun (tanka/kyoka in een vertelling), tanhaibun (tanka/kyoka en haiku/senryu in een vertelling), de haibun (haiku/senryu in een vertelling). En pas rond 2000 de renga, het kettinggedicht. Hiernaast andere gedichten en teksten, veelal samen met medeauteurs – cocreaties.

Met Henk van der Werff, ontwerper en vormgever, en de tekst/fototeams stel ik deze website samen, toegankelijk voor iedereen, met keuzes uit mijn ‘schrijfsels’. Immers, zoals Matsuo Basho, 1644-1694, zegt:

een bergkoekoek zwenkt
naar een eiland – en allengs
versterft zijn roepen

Enkele bronnen:
1973/1994, ‘Haiku – Een jonge maan’, J. van Tooren, vertaling en toelichting
1981, ‘De waterwilgen – Japanse senryu’, J. van Tooren, vertaling en toelichting
1981, ‘Haiku – Een vroege pluk’, bloemlezing, samenstelling Simon Buschman
1983, ‘Tanka – Het lied van Japan’, J. van Tooren, vertaling en toelichting
1984, ‘De zomermaan – en andere Japanse kettingverzen”, ingeleid, vertaald en van toelichting voorzien door Noriko De Vroomen en Leo de Ridder
1988, ‘Als dauw op alsembladeren – Een levensverhaal’, Frits Vos, vertaling en toelichting
1993, ‘Drie Zenmeesters – Ikkyu, Hakuin, Ryokan’, John Stevens
1995, ‘Tussen twee oevers – Tanka & Kyoka’, samenstelling Simon Buschman, Adri van den Berg, Karel Hellemans
1996, ‘Een nieuwe vijver – Ryokan’, Frits Vos, vertaling en toelichting
2013, Vuursteen, tijdschrift voor haiku, senryu en tanka, zomernummer en winternummer
2015, Vuursteen, herfstnummer
2016, Vuursteen, zomernummer
2017, Vuursteen, lentenummer
2020, ‘Om Niets Om Alles’ …, Redactie: Hetty Mulder, Marian Poyck, Henk van der Werff
2021, ‘De tanrenga verkend’, Vuursteen, lentenummer, Paquita Perez en Tini Haartsen-Slappendel

 
 

Vorige bijdrage: Vera Bergman          volgende bijdrage: Monique Carbière