Waar ik woon

Waar ik woon (I – 2018)

van ver en nabij
ruisen de watervallen
en valt er blad neer

Matsuo Basho, 1644-1694

dan hoor ik van ver
langverwachte voetstappen
in het dorre blad …

Taniguchi Buson, 1715-1783

Dialogen - Simon Buschman

1 Marthe Tensen, Engeland
Simon Buschman, Zuid-Spanje

in het heuvelland
met cirkelende buizerds
sleept mijn dag zich voort

het is aan de hoge wind
hoe die de wolken stapelt

stilaan wordt het herfst
― of dat buiten mij omgaat
ik dan mijzelf vergeet

van zo vroeg al wiegt de wind
een spinnenweb, rijk aan dauw

2 Simon Buschman, Zuid-Spanje
Marthe Tensen, Engeland

het miezert ― elk zicht
krijgt een zekere magie,
wasem op een raam

bedachtzaam schrijf ik een naam
die spoedig weer vervluchtigt

aan de overkant
staat in de buurt waar ik woon
een deur op een kier

even naar die buurvrouw ― of:
ik laat de dingen achter

3 Marthe Tensen, Engeland
Simon Buschman, Zuid-Spanje

dwars over velden
kruisen de paden elkaar
– als een snelle groet

de bovenwind laat wolken
soms tegendraads gaan – jij, ik

ik zie naar haar om:
is het een luchtspiegeling
die zij voor mij is?

twee kauwen in de dakgoot
babbelen samen wat af

Dialogen - Simon Buschman

Waar ik woon - dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: Henk van der Werff

Marthe Tensen:
Toen we aan ons renga-proces begonnen, bevond ik me in een lastige levensfase. Tijdens het renga-schrijven werd me duidelijker: het gaat niet alleen om de nare, nogal belastende omstandigheden maar meer om mezelf, ‘om die ik ben (geworden)’, om hoe ik mezelf zie, mezelf ervaar. Ik besefte dat ikzelf de kernvraag was/ben. En daar kon/kan ik mee verder.

In de renga leerde/leer ik – naast allerlei alledaagse maar interessante, ook vertederende momenten – eveneens mezelf meer serieus te nemen, mezelf te plaatsen in een sociale omgeving, midden tussen anderen. Daar sta ik nu; méér ontspannen en méér de moeite waard; ook voor mezelf! En – ik schrijf nu graag renga’s; in de woorden van jou, Simon:

het is aan de hoge wind
hoe die de wolken stapelt

Waar je woont - een dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: René Rhee

Maar, in de loop van de tijd begin ik toch te merken, mede dankzij onze contacten, dat mijn prettige omgevingsgevoel voor een deel nogal passieve aanpassing is: ik wil zo graag bij anderen horen en tevens dat anderen mij aardig vinden. Mijn sociaal gedrag heeft iets (of misschien veel) van camouflage. Een schok van herkenning. Ofwel: ‘Wat wil en durf je voor jezelf?’, vraag je mij. En zo begint een nieuwe fase in mijn leven, aanvankelijk onthutsend, daarna verrassend – en dan almaar dichter bij mijzelf.

Dialogen - Simon Buschman

Berenklauw - dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: Simon Buschman

Waar ik woon (II – 2020)

zover de oevers –
in het weidse van het meer
die ene plevier

Shiki, 1867-1902

herfstwinden waaien –
wij leven dicht bij elkaar,
jij-ik en ik-jij

Shiki, 1867-1902

Dialogen - Simon Buschman

1 Marthe Tensen, Engeland
Simon Buschman, Nederland

de buurvrouw en ik –
we zagen elkaar vaker,
het gebeurde ons

is het waaróm duidelijk,
dan dient zich het waartóe aan

we staarden uren
in de knusse open haard,
neurieden, vreeën

van tijd tot tijd een houtblok,
direct omvat door vlammen

Vuur - Dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: René Rhee

2 Simon Buschman, Nederland
Marthe Tensen, Engeland

vooral loskomen
van de dorpsnieuwsgierigheid,
er samen op uit

al die uren hand in hand
door een heuvellandschap gaan

voor elkaar koken
en wijn uit één glas drinken,
jullie verhalen

in het kaarslicht op de muur
verstrengeld schaduwdansen

3 Marthe Tensen, Engeland
Simon Buschman, Zeist

de wandelingen,
ons verstoppen voor elkaar,
dat lange zoeken

spel – als voorbode waarvan?
pregnanter kan haast niet

we gingen uiteen,
ik reisde af naar Londen
en dwaalde daar rond

geen paden maar avenues
en helverlichte pleinen

Bootje - Dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: Simon Buschman

Dialogen - Simon Buschman

Waar ik woon (III – 2022)

toen een eend opschrok,
heeft de maan tussen het riet
even bewogen

Inan, zeventiende eeuw

een kastanjeblad
zinkt weg in helder water,
in pure stilte

Shohaku, 1649-1722

Dialogen - Simon Buschman

Holle eik - Dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: Simon Buschman

1 Marthe Tensen, Engeland
Simon Buschman, Nederland

die benauwenis,
stadse drukte, dag en nacht,
mijn verlorenheid

durf het aan, haal diep adem
neem – nu – een Marthe-besluit

nog eenmaal ga ik
naar wat me ondanks alles
dierbaar werd, dat plein

in het vroege morgenuur
groet je wie naar huis gaan

2 Simon Buschman, Nederland
Marthe Tensen, Schotland

tijdens een trektocht
door de Schotse Hooglanden
hervind jij jezelf

ondanks het gemis raak ik
in het ruwe landschap thuis

al dat grillige
krijgt bij enige afstand
een eigen samenhang

steeds vind ik de juiste plek
om – hoe mooi – rond te kijken

Kustlandschap - een dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: René Rhee

3 Marthe Tensen, Schotland
Simon Buschman, Nederland

een nog jonge maan,
ik voel me nu herboren;
zij blijft me – voorgoed

tja, sta toe dat het gemis
zich diep in je verankerd

en, een jaar later:

al weken trek ik
met Glenn, een schaapherder, op;
en zijn vier honden

Ollie - Een dialoog tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: René Rhee

eindelijk de nomade
die jij bent – in hart en ziel

4 Marthe Tensen, Schotland
Simon Buschman, Nederland

hij en ik léven,
zijn thuisgeraakt in elkaar,
een voorbeschikking

na ieders pelgrimage,
ook door weer en wind: jullie

ik herken mijzelf,
kijkend in mijn handspiegel,
knik me toe en bloos

niet als Narcissus die zich
steeds hóe-hij-is bewondert

Narcissus - een renga tussen Marthe Tensen en Simon Buschman

Foto: Henk van der Werff

Dialogen - Simon Buschman

Geen waartoe - een monorenga van Simon Buschman

Foto: René Rhee

Voor Glenn:

In de schemering
zien wij de nacht tegemoet
als een vertroosting:
maanlicht over de velden
en ons smeulende houtvuur.

Marthe

Vorige pagina: Reflectie van Job Degenaar           Volgende pagina: renga met Job Degenaar