Zo het ging en gaat

velden geel koolzaad –
de maan ginds in het oosten,
ten westen de zon

Taniguchi Buson, 1715-1783

uit de schaduwen
van alle aardse dingen
de maan van heden

Nangai, ca. 1800

Dialogen - Simon Buschman

Job Degenaar, Lemmer
Simon Buschman, Zeist

Die onrust, die zucht
naar een roes of ontstijging
Het paard volgt mijn gang

drijvend in een ven ópzien
naar wolken in volle vaart

De sloot van je jeugd
vol geheimen, je kon er
uren naar staren

in het bos angst en spanning
van verdwalen – en die vrouw

Haar bloesje open
Zon en schaduw bespelen
haar bleke borsten

van ver … vijf-uur-klokgelui –
oei, rennen, op tijd thuis zijn

* * *

Zo het ging en gaat - dialoog tussen Job Degenaar en Simon Buschman

Foto: Simon Buschman

De avondhemel
spiegel van hoop en heimwee
We zien het aan, gaan

de stilte rondom laat licht –
dan straks ‘Een klompje merel’*

* Een klompje merel,
het doodst is hij als de wind
z’n veertjes optilt

Job Degenaar
Dus dit is zomer, p. 24

 

vorige tanrenga: Renga met Marthe Tensen