Het schaakspel

Beeld van schaakspelers

Een wereld van verschil –
waarin wij bovendien
een spiegeling blijken te zijn;
scheenbeen aaneen, een vrije zit
met voeten op een vierkant vlak,
de hoofden toegewend;
je rug iets meer gekromd.

Het beeld is transparant,
een bronsveld houdt ons in de ban.
Seizoenen gaan aan ons voorbij
en straks wordt het weer nacht;
er blaft een hond, de hemel kleurt
van onweer dat – reeds urenlang –
(zojuist nog zeven tellen ver)
de lucht in lichterlaaie zet.

Jij denkt de zet, kijkt mij niet aan,
je ademhaling blijft bedaard;
ik wacht en loop de stelling langs:
de linkerflank staat ruim, te zwak.

De tijd vat ons met brons in beeld,
voorkomt bij mij schaakmat.

Simon Buschman

 
 

Vorig beeldgedicht: GBG-04a – Het balspel          volgende reflectie: GBG-04a en 04b – Alleen het ‘nu’ resteert