Jaar in jaar uit

de zeis aanzettend
leek het ganzenbloempje hier
mij te weerhouden

Meisetsu, 1847-1926

uit de schaduwen
van alle aardse dingen,
de maan van heden

Nangai, ca. 1800

Dialogen - Simon Buschman

1 Bep Grootendorst, Zeeland
Simon Buschman, Zuid-Spanje

in kromme voren
groeit als in strakke rechte
hetzelfde koren

velden goudgele halmen
in lange banen gezeist

samen neergezet
op schoven die verstrooien
nu het veld zindert

de ploegscharen geslepen
zo kalm, de grijze paarden

2 Simon Buschman, Zuid-Spanje
Bep Grootendorst, Zeeland

de zeeuwse winters
die striemende slagregens
dat bleke daglicht

zuidwestenwind helpt de vorst
naar de knoppen! weer lente

seizoenen schuiven
naadloos ineen, de akkers
getuigen ervan

cadans van eeuwen ― de kracht
uit het: in den beginne

3 Bep Grootendorst, Zeeland
Simon Buschman, Zuid-Spanje

de levenscycli ―
bonkige kleigrond geploegd,
ooit met eergetouw

de adem in: kan het nog?
de aarde een herkansing …

haast is geboden!
aller schouders eronder,
consuminderen

koester wat zin geeft: de kei
in een bergbeek – bij maanlicht

Dialogen - Simon Buschman

Jaar in, jaar uit - een dialoog tussen Bep Grootendorst en Simon Buschman

Foto: René Rhee

Bep Grootendorst:
Renga had in het oude Japan, was mij verteld, iets van een gezelschapsspel. Ik kon me voorstellen dat aan tafel gezeten gasten die bij toerbeurt kort hun woordje zegden zó een on-derwerp onder de loep namen.

Met een taalwerkgroepje probeerden we het ooit eens uit. Even leek het te lukken tot … we er een potje van maakten. Grappig deels, maar ook een aaneengeregen onverhaal en m.i. niet echt voor herhaling vatbaar.

Nadat jij, Simon, me om een tekst vroeg, met een weerwoord kwam en we een tweegesprek leken aan te gaan, ontstond er iets van een cadans. Woorden deinden als muziek (waar ook Job Degenaar wellicht iets van gewaar werd?), als een Engelse wals, op de golven van de Schelde. Mooi was dat!

En als het al even niet klikte, ik me verstapt had, wisten we dat samen in overleg met een variatie te corrigeren. Het werd een pas de deux waar ik heel blij mee ben. Dank je, Simon, voor de dansles die je me gaf. Ik heb van je geleerd.

cadans van eeuwen ― de kracht
uit het: in den beginne

 

Vorige renga: Renga met Henk van der Werff          Volgende pagina: Reflectie van Job Degenaar