Monorenga

Tevens is er de monorenga. Bínnen de dichter zelf wordt door twee gesprekspartners een innerlijke dialoog gevoerd.

Er spreken twee (doorgaans zeer ervaren) ik-instanties met elkaar die o.m. indrukken, meningen, verschillen van inzicht, vreugdes, angsten uitwisselen.

Monorenga in het donker liggen ze

Foto: Henk van der Werff

Dialogen – Monorenga’s


En terzijde plaatsvindt – Simon Buschman
Geen waartoe – Simon Buschman
Nomaden in de tijd, Reflectie Job Degenaar
Geen waartoe, reflectie Anke de Lange

Al dichterbij – Simon Buschman
Persoon en Personage – Simon Buschman
Kijk, daar is het, Reflectie Job Degenaar

Achter prikkeldraad – Simon Buschman
De roerdomp, een sprookje – Simon Buschman
Ongewis – Simon Buschman